História značky JAWA

15.06.2013 00:53

“V histórii výroby motocyklov existovalo viac než 2500 značiek z celého sveta. Len niektoré z nich sa dostali do povedomia svetovej verejnosti a stali sa slávnymi. Jednu z najslávnejších firiem zaoberajúcich sa výrobou motocyklov založil v roku 1929 v Prahe pán Ing. František Janeček. Jej výrobky nesú od tej doby značku JAWA.

Pred druhou svetovou vojnou dostal pán Ing. František Janeček vývoj týchto stále populárnejších dopravných prostriedkov na najvyššiu svetovú úroveň s radou nových patentov a vynálezov. Sláva firmy neskončila rokom 1945, kedy na základe znárodňovacích dekrétov prešla do majetku štátu.  Na svet prišiel najmodernejší motocykel svojej doby konštruovaný tajne za druhej svetovej vojny – prvý odpružený motocykel, tzv. „Pérák“. Najmenej prevratný model vyrábaný v päťdesiatych rokoch, nazývaný „Kývačka“, ďalej zvýšil úžitkovú hodnotu a firma ho vyvážala do viac než 120 krajín sveta. Nikto nebol tak ďaleko, svet opisoval od JAWY.